MentorNetværks definition på mentorskab er:

En proces, hvor en erfaren – mentor – og en mindre erfaren – mentee – arbejder sammen om at bevidstgøre mentees egenskaber og muligheder med henblik på at udvikle mentee fagligt og personligt.

MentorNetværks særkende er, at mentee ikke får en mentor fra egen virksomhed. Det friske pust udefra er nemlig pointen i MentorNetværks lederudvikling på tværs af virksomheder, og det giver et ekstra bidrag til mentees udvikling.

Når vi matcher mentee og mentor, er det med forventning om, at de to parter indgår i en samskabende lærende proces, der er givende for begge parter. Det lykkes, når de gensidige forventninger afstemmes, og når mentee tør ”åbne frakken” og snakke om både succeser og fiaskoer.

Mentorsamtalens værktøjskasse er et udpluk af metoder fra mange andre professionelle samtaler: coaching, supervision, instruktion, rådgivning og ikke mindst deltagernes levede erfaringer og sunde fornuft.

Motivationen til at indgå i en mentorrelation skal være til stede hos begge parter, og tilliden opbygges hurtigt, når begge stiller åbnende spørgsmål og er nysgerrige.

Mentorrelationer har eksisteret til alle tider – mest som uformelle kontakter. De har forskellige betegnelser i forskellige kulturer, men essentielt er indholdet i og ønsket til relationen den samme: at lære af en erfaren. Derfor findes der ikke nogen egentlig mentoruddannelse, og der gives heller ikke noget certifikat eller diplom for deltagelse i kurser/introduktioner til mentoring.