Download brochuren MentorNetværk 2021

Forløb

Januar: Deadline for tilmeldinger

Februar: Mentees får introduktion til programmet og interviewes, for at vi kan finde frem til det perfekte match. Kurset gennemgår desuden den gode samtale, udviklingsmål samt mentees ansvar for mentor- relationen.

Februar: Mentorer får introduktion til programmet og interviewes, for at vi kan finde frem til det perfekte match. Kurset gennemgår desuden den gode samtale, erfaringsudveksling med tidligere mentorer samt mentorens værktøjskasse.

Marts: Kick off. Mentor/mentee mødes første gang og indgår aftaler. Vi gennemgår rammer og regler.

September: Midtvejsevaluering.

Februar - året efter: Afsluttende evaluering af MentorNetværksforløbet

Indhold

Ved at deltage i MentorNetværk  får din virksomhed:
– målrettet ledelsesudvikling af både mentor og mentee
– match af mentor og mentee
– administration og evaluering af mentorprogrammet
– netværk med tovholdere fra de andre deltagervirksomheder i styregruppen

Mentorer og mentees får:
– individuel karriere- og personlig udvikling
– kurser i den gode samtale
– bogen Mentorskabets Muligheder – til brug i praksis

Pris:
Mentee betaler 5.900 kr. + moms for at deltage i MentorNetværk. Mentor får deltagelse i kurser og netværk gratis